YURTİÇİ İŞE YERLEŞTİRME

* İş başvurusunu internet üzerinden yapabilir miyim?
  İş arayanlar, internet üzerinden iş arayan olarak kuruma (İŞKUR’a) kayıt yaptırabilir, kendine uygun açık işleri sorgulayabilir, açık işlere başvuru yapabilir, başvurularını takip edebilir, davet-görüşme süreçlerini internet aracılığıyla gerçekleştirebilirler.  
 
* Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işçi kadrolarına işçi olarak nasıl girebilirim?
 

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde İŞKUR ve ÖSYM Başkanlığının işbirliği ile düzenlenen Merkezi Sınava girilmesi gerekmektedir. Söz konusu sınava katılabilmek için; en az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olma şartı getirilmiş bulunmaktadır.

Eğitim seviyesi ve mesleki durumu nedeniyle merkezi sınava giremeyenler ise, işveren tarafından noter huzurunda çekilecek kur’a ve yapılacak yazılı/sözlü sınav ile belirlenmektedir.

İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilmek istemeniz halinde öncelikle Kurumumuza kayıt yaptırmanız ve internet üzerinden veya Kuruma şahsen başvurmak suretiyle durumunuza uygun açık işlere başvuru yapmanız gerekmektedir. 
 

* KPSS’ye girdim ve 60 puanın üzerinde puan aldım. Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerini nereden takip edebilirim? Bu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirme işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir?
 

Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan daimi işçi talepleri Kurumumuzca;

*  Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr),

*  Kurum ilan panolarında, yayınlanmaktadır.

Durumuna uygun talep olan adayların, en yakın Türkiye İş Kurumu ünitelerine yada  www.iskur.gov.tr internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular puan durumuna göre açık iş sayısının üç katı oranında, müracaat edenler arasından en yüksek puanı alandan başlamak üzere liste oluşturularak, talebi veren kamu kurumuna yazılı/sözlü sınav yapılmak üzere gönderilmektedir.  

 

* KPSS’de başarılı olmak, işe yerleştirilmek için yeterli midir?
 

KPSS’de başarılı olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında işe alınmada tek başına bir hak teşkil etmemektedir. İşe yerleştirilmek için, işgücü taleplerinde belirtilen talep şartlarına durumu uyan adayların, talebin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde, kayıtlı bulundukları Kurumumuz ünitesinden ya da www.iskur.gov.tr internet adresinden işgücü talebine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

Kurumumuzca, talep koşullarına durumu uyan başvuranlar arasından, en yüksek puan alandan başlamak ve açık iş sayısının üç katını geçmemek üzere oluşturulan liste, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilmektedir. İşe alınacakların belirlenmesi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunca yapılmaktadır.  
 

* Hangi eğitim gruplarına mensup olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarına normal, özürlü, eski hükümlü statüde işçi olarak yerleştirilmek amacıyla Kamu Personel Seçme sınavına (KPSS) girebilir?
  Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacaklara uygulanacak sınavlara (KPSS) lise ve dengi okul mezunları ile 2 yıllık ve 4 yıllık yüksek okul mezunları katılabilmektedir.
 
* KPSS Sınav sonuçları ne kadar süre geçerlidir?
 

Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerinde KPSS Sınav sonuçları geçerli olup, aynı öğrenim düzeyinde yeni sınav sonuçları açıklanana kadar geçerliliği devam etmektedir.
Ancak, Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli işçi olarak girmiş olanların, deneme süresi sonunda da çalışmaya devam etmeleri halinde, aynı tarihli KPSS puanları ile bir başka kamu kurum ve kuruluşunun sürekli işçi talebine başvuruları kabul edilmez.
 

* Kamu kurum ve kuruluşlarının Kurum dışı işçi ilanlarına nasıl ulaşabilirim?
 

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 2nci maddesinin 2nci fıkrasında belirtilen Kamu Kurumlarının işçi taleplerini Kurum aracılığıyla karşılama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur.


Bu kapsamdaki işçi ilanları Kurumun internet adresinde (
http://www.iskur.gov.tr), ekranın sağında yer alan “bağlantılar” menüsünde  “kurum dışı kamu işçi alımı” başlığı altında yayınlanmaktadır.
 

* İkamet adresi dışındaki bir il/ilçede ilan edilmekte olan Kamu talebine başvuru yapılabilir mi?
 

Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini il düzeyinde, geçici işçi taleplerini ise il veya ilçe düzeyinde verirler.
Kamu kurum ve kuruluşlarının il düzeyinde verilen sürekli veya geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde ulusal düzeyde; ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması hâlinde, önce il düzeyinde sonra ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli (daimi), geçici işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.
İlçe veya İl düzeyinde açılmış olan bir kamu talebine, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adresi başka bir il/ilçede olanların başvuruları kabul edilmemektedir.

 

* İlanda “lise veya dengi okul mezunu olmak”şartı bulunan ilana önlisans veya lisans mezunu olanlar başvurabilir mi?
 

Merkezi Sınav üç düzeyde (lise ve dengi, önlisans, lisans) gerçekleştirilmekte olup; işgücü talep şartları talebi veren kamu kuruluşunca belirlenmektedir. Önlisans veya lisans mezunu iken lise ve dengi okul mezunu şartı taşıyan bir işgücü talebine müracaat edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu bağlamda, mezun olduğunuz son eğitim düzeyinden bir alt eğitim düzeyindeki bir işgücü talebine başvurulması da mümkün değildir.
 

* KPSS’den muaf tutulmayı gerektirecek öncelikli durumlar nelerdir?
 

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5 nci maddesine göre, durumları aşağıda belirtilenler, merkezi sınav şartı aranmaksızın Kamu taleplerine öncelikli olarak müracaat edebilmektedirler:
a) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.
b) Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler.
c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar. (sadece kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki işçi taleplerinde geçerlidir.)
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.
 

* Kamu taleplerine başvuran önceliklilere yönelik yapılacak işlemler nelerdir?
 

Öncelikli gönderme hakkına sahip olup da durumu talep şartlarına uygun olanlardan öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle;
a)     KPSS kapsamındaki işgücü istemlerinde açık iş sayısının üç katı,
b)     Sürekli (daimi) işçi statüsünde istihdam edilecek, müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzmanların yardımcı ve stajyerlerine yönelik talepler için açık iş sayısının beş katı,
c)  Kuraya tabi taleplerde ise durumu talep şartlarına uygun olan önceliklilerin tamamı kura çekilmek üzere, isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte, ayrı bir liste halinde sınav yapılmak üzere kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.
Maden Kanunu kapsamında arazisi kamulaştırılanlardan durumu talep şartlarına uygun olup da başvuranların ise tamamı sınav için işverene gönderilir.

* Önceliklilerin işe yerleşmesi durumunda, öncelik hakkı ortadan kaldırılır mı?
 

Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, başvuruda bulunduğu hâlde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

* Özelleştirme nedeniyle işten çıkarıldım. Kamu kuruluşunda tekrar çalışmak istiyorum, nereye başvurabilirim?
 

Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi statüsünde çalışırken özelleştirme nedeniyle işten çıkarılmış iseniz daha önce çalıştığınız işyerinden daimi işçi statüsünde çalışırken ayrıldığınıza dair belgeyle bulunduğunuz yerdeki İşkur ünitesine öncelikli olarak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Durumunuza uygun talep yayınlandığında ikametgahınıza en yakın İl/Şube Müdürlüğümüzden yada www. İskur.gov.tr internet adresinden söz konusu işgücü talebine başvurmanız gerekmektedir.
 

* Özelleştirme sonucu işsiz kalıp da kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Kanun’un 4/C Maddesi kapsamında çalışmakta olanlar işe yerleştirmede öncelik hakkına sahip midir?
 

Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi kadrosunda çalışırken özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlar ile  bu durumda olup da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  4/C maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanların öncelikli olarak kayıtları alınmakta ve işgücü taleplerine başvuruları kabul edilmektedir.
 

* Kıbrıs gazisi eş ve çocukları kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirmede öncelik hakkına sahip midir?
 

Kıbrıs gazileri, eş ve çocuklarının işe yerleştirmede öncelikleri bulunmamaktadır.   
 

* Terör mağdurlarının işe yerleştirilme usulü nedir?
 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilecek şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucuları varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin muvafakatıyla Kamu kurum ve kuruluşlarına işe yerleştirilmeleri İçişleri Bakanlığınca yerine getirilmektedir.
 

* İlköğretim ve altı düzeyde eğitime sahip olmaları nedeniyle KPSS’ye katılmayanların işe yerleştirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?
 

Bu durumda olanların işe yerleştirilmeleri noter huzurunda çekilecek kura ile yapılmaktadır.
Bu durumda olanlara ilişkin alınan talepler de;

*  Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr),

*  Kurum ilan panolarında, yayınlanmaktadır.

Talep koşullarına durumu uygun olan adayların en yakın Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri yada www.iskur.gov.tr internet adresinden işgücü talebine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuran adayların listesi ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderildikten sonra noter huzurunda çekilecek kur’a sonucu açık işin üç katı oranında yazılı/sözlü sınava girecekler ile yedek liste belirlenmekte ve kamu kurum kuruluşu bu kişileri yapacakları yazılı/sözlü sınav ile işe almaktadırlar.
 

* Kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilecek özürlü ve eski hükümlülerin işe alınmalarında nasıl bir yöntem izlenmektedir?
 

Ortaöğretim (lise ve dengi okul) ve üzeri okul mezunu özürlü/eski hükümlüler merkezi sınav sonucuna göre, ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki özürlü/eski hükümlüler ise işveren tarafından noter huzurunda çekilecek kur’a ve yapılacak yazılı/sözlü sınav ile işe alınmaktadır.

Özürlülerin ve eski hükümlülerin kamu taleplerine başvurabilmesi için KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir; bunlar için herhangi bir puan barajı aranmaz.

Talepler;

*  Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr),

*  Kurum ilan panolarında, yayınlanmaktadır.

Talep koşullarına durumu uygun olan adayların İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerinden yada www.iskur.gov.tr internet adresinden işgücü talebine başvurmaları gerekmektedir. Kurumca başvuranlar arasından en yüksek puan alandan başlanılarak talebin üç katı oranında hazırlanan liste yazılı/sözlü sınav yapılmak üzere işyerine gönderilmektedir. 
 

* Tüm özürlü/eski hükümlüler Merkezi Sınav kapsamında mıdır?
  Zihinsel  özürlüler ile okur-yazar- İlköğretim (ilkokul,ortaokul) mezunu özürlü/eski hükümlüler merkezi sınav (KPSS) kapsamı dışında tutulmuşlardır.
 
* Zihinsel özürlüler ile okur-yazar ve ilköğretim mezunu özürlü/eski hükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarınca işe alınmaları ne şekilde olur?
 

Kamu kurum ve kuruluşlarından bu kapsamda yer alanlara ilişkin Türkiye İş Kurumuna intikal eden işgücü taleplerine durumu uyan başvuranlar noter huzurunda kuraya tabi tutulmakta, her açık iş için üç kişi olmak üzere kur’ada kazananlar kamu kurum ve kuruluşunca yazılı/sözlü sınav yapılmak suretiyle işe alınmaktadır.
 

* Özürlü olup da iş arayanlar, mutlaka İŞKUR aracılığıyla mı işe yerleştirilmelidir?
 

Kamu kurum ve kuruluşları, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde istihdam edecekleri özürlü işçileri, hükümleri doğrultusunda Kurumumuz aracılığı ile karşılamak zorundadır.

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde özürlü kontenjan açığı bulunan 50 ve üzeri işçi istihdam eden  özel sektör işyerleri ise istihdam edecekleri özürlü işçileri Kurumumuz aracılığı ile karşılayabilecekleri gibi  kendileri işe almak suretiyle de açık kontenjanlarını kapatabilmektedirler. İşe aldıkları işçileri Kuruma tescil ettirmeleri gerekmektedir.
 
* Kamu ve özel sektör işyerlerinin, özürlü çalıştırma konusundaki yükümlülükleri ve bu yükümlülüklere uymamanın yaptırımları nelerdir?
 

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde, “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.” hükmü bulunmaktadır.

Özürlü kontenjan açığınız varsa bulunduğunuz ildeki İl Müdürlüğümüze müracaat ederek kontenjanınızı kapatmanız gerekmektedir.

Alınan tüm önlemlere rağmen özürlü kontenjanlarını kapatmayan işyerleri hakkında 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen idari para cezası Türkiye İş Kurumu İl Müdürünce uygulanır, (2011 yılı için çalıştırmadığı her özürlü ve çalıştırmadığı her ay için 1.672 TL.) buna rağmen kontenjan açığını kapatmayan işverene kontenjan açığını kapatıncaya kadar idari para cezası uygulanmaya devam edilir.
 
* Kamu taleplerine başvurarak nihai listede yer alan adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak sınav tarihini nasıl öğrenebilir? Sınavın içeriği nedir?
 

Sınav gün, saat ve yeri, kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerde yer alan başvuru sahiplerine, sınav gününden en az beş gün önce ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilir.

Sınav, kamu kurum ve kuruluşlarınca, Kurum tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip otuz gün içinde yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır.
 

* Kamu taleplerine başvurarak nihai listede yer alan adaylara yönelik kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak sınavda işe alınacakların puanları nasıl hesaplanır?
 

Adayın başarı puanı;
Hem yazılı hem de sözlü sınav yapılması hâlinde, adayın KPSS puanının yüzde ellisi, yazılı sınav puanının yüzde otuzu, sözlü sınav puanının yüzde yirmisi;
Sadece yazılı ya da sadece sözlü sınav yapılması hâlinde adayın KPSS puanının yüzde yetmişi, yazılı veya sözlü sınav puanının yüzde otuzudur.
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilir.
 

* Nihai listede yer alan adaylara yönelik Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan sınav sonuçları nasıl duyurulur? Sınav sonuçlarına itiraz süresi ne kadardır?
 

Yapılan sınav sonucunda, asıl ve yedek liste belirlenir. Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren yedi gün içinde talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından herkesin görebileceği bir yere asılmak, varsa internet sitesinde ilan edilmek suretiyle açıklanır. Sonuçlar sınava giren adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olan adayların sınav sonuçları iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.

Adaylar, sonuçların tebliğinden itibaren yedi iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde sonuçlandırılarak, nihaî karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.
 
* Devlet memurları için sözlü sınav yapılmazken daimi işçiler için neden sözlü sınav yapılmaktadır?
 

Merkezi sınav, sadece genel yetenek ve genel kültür konularından oluşan bir sınavdır. Bu nedenle adayların mesleklerinde yeterli olup olmadıklarının ölçülmesi gerekmektedir. Bu da yazılı/sözlü sınav yoluyla işverene seçme imkânı tanımayı amaçlamaktadır.
 

* Memur Statüsünde Personel Alımı Yapan Kamu Kurumlarının ilanlarını internet sitenizden takip edebilir miyim?
 

Bu kapsamdaki ilanlar Kurumun internet adresinde (http://www.iskur.gov.tr), ekranın sağında yer alan “bağlantılar” menüsünde  “kamu memur alımı” başlığı altında yayınlanmaktadır.
 

* Kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak işe yerleştirilme işlemleri nasıl yapılmaktadır?
 

Kamu kurumlarına memur statüsünde yapılan alımlar Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapıldığından bu konuda ayrıntılı bilgiyi Devlet Personel Başkanlığından edinebilirsiniz.